PROVOZNÍ ŘÁD

 • Solná jeskyně je místem relaxace a klidu.
 • Procedura začíná vždy v celou hodinu a trvá 45 minut. Je nutno dostavit se cca 10 min. předem. Pokud již procedura probíhá, není možné do jeskyně vstupovat.
 • Konec procedury signalizuje vypnutí relaxační hudby a upozornění obsluhy.
 • Kapacita solné jeskyně je 8 míst, pokud chcete být v jeskyni sami, rezervujte si jí celou pro sebe (viz. ceník)
 • Výměna vzduchu v solné jeskyni je prováděna nainstalovaným systémem ventilace a klimatizace, která je spuštěna po každé proceduře. V solné jeskyni je 20 - 22° C. Doporučujeme pohodlné vzdušné oblečení. Pro případ chladu jsou k dispozici deky na přikrytí. Podlaha solné jeskyně je vytápěna, nehrozí tedy prochlazení dětí, které si zde hrají.
 • Do solné jeskyně lze vstupovat jen v jednorázových návlecích, které jsou k dispozici u obsluhy, případně v náhradních čistých balvněných ponožkách.
 • Personál neodpovídá za věci odložené na recepci.
 • V solné jeskyni je z hygienických důvodů zakázána konzumace jídla a pití.
 • Žádáme klienty, aby před vstupem do solné jeskyně vypli mobil. 
 • Před vstupem do Solné jeskyně nepoužívejte pronikavé parfémy.
 • Po vstupu do jeskyně se prosím pohodlně usaďte do polohovacího křesla, uvolněte se a oddejte se působení relaxační hudby, světla a mikroklimatu solné jeskyně. Doporučujeme zhluboka dýchat, střídavě nosem i ústy.
 • V solné jeskyni se chovejte tiše a nerušte ostatní účastníky hlasitým hovorem.
 • V Solné jeskyni není dovoleno dotýkat se solných prvků na stěnách, stropu, sloupů, krápníku, vodopádu, prvků vnitřního vybavení a vynášet krystalickou sůl. 
 • Rodiče s dětmi prosíme, aby na své děti dávali obzvláště pozor. Solné kameny jsou ostré, mohlo by dojít k úrazu nebo by se dětem mohla dostat sůl do očí či úst. Rodiče žádáme, aby dohlédli na to, že děti do vodopádu nevhazují hračky nebo sůl. Rodiče ručí za své děti.
 • Vstup dětí do 15-ti let je možný jen v doprovodu dospělé osoby, vstup dětí do 1,5 roku konzultujte s lékařem.
 • Solnou jeskyni můžete v jakémkoli okamžiku opustit.
 • V případě náhlé nevolnosti opusťte jeskyni a uvědomte obsluhu.
 • Lidé trpící klaustrofóbií, nízkým krevním tlakem, zvýšenou funkcí štítné žlázy, onkologickými problémy by měli návštěvu solné jeskyně nejprve konzultovat s lékařem
 • Do solné jeskyně je zakázán vstup osobám s infekčním onemocněním a všemi akutními problémy spojenými s teplotou. Zároveň je vstup zakázán osobám v podnapilém stavu a pod vlivem omamných látek.
 • Personál Solné jeskyně je oprávněn vykázat každého účastníka za nevhodné chování a nedodržování pokynů pro návštěvníky Solné jeskyně.
 • Upozorňujeme, že prostory recepce Solné jeskyně jsou monitorovány kamerovým systémem.